Søk

 

Gjensidige Forsikring

Fra praksis til teori

  • Gjensidige_Førerprøven_1
30.august 2011

Utfordring:

Bilførere som har fylt 70 år har naturlig nok kjørt i mange år, og de fleste mener selv at like gode førere i dag som for lege siden. Likevel har det skjedd mye i trafikkbildet og med lover og regler, som disse ikke er oppdaterte på. Gjensidige har derfor inngått samarbeide med Folkeuniversitetet i Buskerud, Vestfold og Telemark, om å teste interessen for et trafikalt oppdateringskurs. Kurset er helt uforpliktende, uten førerprøve eller fare for å miste førerkortet eksisterer.

Målsettingen var å få gjennomsnittlig 10 % av mottakerne til å gjennomføre kurset.

Løsning:

En klassisk, flat DM med et relevant, og interessevekkende ”konvoluttbudskap”, fanget på en enkel måte målgruppens interesse. Tittelen på brosjyren spant videre på det innledende budskapet, for å underbygge forskjellen mellom teori og praksis, som er selve grunnlaget for aktiviteten. Brosjyren illuderte en god, gammeldags førerprøve (før den ble digitalisert), med invitasjon og en enkel teoriprøve – også den som før i tiden, med illustrerte trafikksituasjoner og multippel choice-svar. På denne måten fikk vi kommunisert at selv om du mener du kjører som før, er ikke alt i trafikken som før.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup