Søk

 

Klart Svar

Det lange korte brevet

  • Klart Svar Detlangekortebrevet_1
31.august 2011

Briefen:
Klart Svar is providing businesses with mobile communication solutions.
Målet var å generer kontrakter med bedrifter gjennom salg av produktet "trådløs bedrift". Utfordringen var at målgruppen hadde meldt tilbake en "frykt og skepsis for mobil teknologi".


Løsningen:
Vi sendte ut et veldig langt brev som forklarte alle fordelene ved Trådlød Bedrift. Alle opplysningene var informative og relevante, men ikke veldig leservennlig. Ved å legge brevet inn i en folder med små åpninger ble teksten simplifisert, og essensen i brevet avslørt. På denne måten ble det stadfestet at Klart Svar hjelper deg til å forstå, og ikke minst at det er lønnsomt for din bedrift. Med andre ord; et Klart Svar.


 

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup