Søk

 

Klart Svar

Rist meg

  • KlartSvar_Rist meg_1
30.august 2011

Utfordring

Klart Svar ønsket å skaffe seg konkrete møtebookinger og økt salg av NetCom Trådløs Bedrift, i et marked preget av frykt for trådløshet alene og frykt for at dette skal medfører økte utgifter. Man ønsket seg derfor en døråpnerkampanje som skulle "senke guarden" i målgruppen, og skape tillit til Klart Svar som seriøs rådgiver og leverandør av trådløse tjenester og løsninger.

Løsning

Vi valgte en two-step DM-kampanje: Den første skulle dempe frykt for trådløshet, og skape tillit til Klart Svar. Den neste skulle synliggjøre den kanskje viktigste fordelen med Trådløs Bedrift, nemlig viktigheten av å alltid være tilgjengelig. Vi laget to "fiklebokser" som gradvis ledet mottakeren til brevet: Et spørsmål på magebåndet, en oppfordring på lokket og en løsning i boksen. Alt for å ufarliggjøre temaet, og for å kunne snakke mer lettbent om både Klart Svar og om trådløshet generelt.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup