Søk

 

NetCom

Familien Halvorsen

28.mars 2012

– Vi ønsket å få et innblikk i hvordan teknologi brukes av de mange som ikke er mest interessert i teknologi, men i å ha nær kontakt med venner og familie. Etter en omfattende castingrunde falt valget på familien Halvorsen, som åpnet sine dører for oss. Familien består av pappa Lars, mamma Solveig, Sigurd på fjorten, Oda på ni – og sist, men slett ikke minst, Gamle Halvorsen. Han bor i Henningsvær og nekter å flytte sørover.

– Litt av grunnen til at vi valgte Halvorsens var at vi likte ”Vær nær”, som er et familiemotto de prøver – men ikke alltid lykkes i – å leve etter, forteller kreatørene. De hevder familien har gitt dem verdifull innsikt i hvilken rolle mobilen spiller i en ganske vanlig familie på godt og vondt, og nevner følgende eksempel på det sistnevnte:  

– Under produksjonen fikk mamma Solveig en fullstendig hang-up på Wordfeud og gjemte seg unna i timesvis for å spille. Det var kjedelig for mannen hennes, som har Yr som sin eneste app. Etter noen kjølige uker fikk mor dårlig samvittighet og slettet Wordfeud-appen i farsdagsgave til Lars. Noen måneder senere fikk han sønnen Sigurd til å reinstallere den for henne – i anledning morsdagen.

NetCom har funnet så mange overføringspunkter mellom familiens motto og egen virksomhet at det nok vil dukke opp flere steder enn i filmene om Halvorsens.  – All telekom handler jo helt enkelt om å kunne være nær noe eller noen som ikke er der du er. Mulighetene har aldri vært bedre for å pleie nære bånd til venner og familie, eller – for bedrifter – være nære kolleger og sikre nærhet til bedriftens kunder.

– Mange kjenner nok litt på om ikke kvantiteten kan gå på bekostning av kvaliteten i hvordan vi pleier våre nærmeste relasjoner. Selv om mange mobiltjenester bringer folk nærmere hverandre, er det også nok av eksempler på det motsatte. Det man deler i sosiale medier viser vel først og fremst den man skulle ønske at man var. Et annet eksempel er at det noen ganger må være lov å gjøre seg helt utilgjengelig,  men connectivity er alikevel en viktig del av mobilselskapenes livsgrunnlag.

–Det handler ikke om å være for eller mot connectivity og nye innovasjoner, men om å legge til rette for, og heie på, bruk som gir mening.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup