Søk

 

Norsk Folkehjelp

En adresse


25.november 2010

 

BRIEF: Vi skulle hjelpe Norsk Folkehjelp å skaffe midler til å hjelpe fl yktningene på Gazastripen.
Primærmålsetning var enkeltgaver og sekundærmålsetning var faste
givere.

LØSNING: Ved hjelp av mottakerens egen adresse på konvolutten ønsket vi å visualisere
at det vi tar for gitt her hjemme – ikke er mulig for de palestinske fl yktningene på
Gaza. Din adresse er en viktig del av din identitet – og den betyr en sikkerhet.

RESULTAT: Resultatene på denne enkle, relevante og svært tydelige DM’en genererte
3 ganger så høy respons ifht sammenlignbare kampanjer for Norsk Folkehjelp.
(de er svært opptatt av måling!)

DM ble sendt til 12.500 respondenter og ga en imponerende 20,57% ØKNING
i givermidler. Vi skaffet mer enn 1 million NOK for de hjemløse Palestinerne
med vår DM.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup