Søk

 

Nyheter

Ny faglig leder

Vi tar den tidligere direkteavdelingen inn i fremtiden, og omstrukturerer fagområdet til å fokusere på kunde- og relasjonsutvikling.

Aslak Sletten får ansvaret for denne satsningen. Med seg har han et team med kreatører, prosjektledere og rådgivere – 16 kreative verdiskapere i alt.

”Vi har ikke lenger avdelinger delt etter fag, men tre grupper sentrert om kundene våre. Dette har vi gjort for å legge forholdene til rette for kreativ verdiskapning. For å være tverrfaglige, må vi ha kompetente fagteam som bærer fanen og fornyer spisskompetansen vår. Aslak er ansatt som leder for kunde og relasjonsutvikling, et fag i enorm utvikling, og da trenger vi folk som brenner for dette. Aslak brenner nesten opp og vi er veldig glade for å ha han på plass”, sier kreativ direktør Tore Woll.

"Endret forbrukeratferd tvinger selskaper til å endre sin tilnærming til kundeorientering. Tjenesteinnovasjon er blitt en nøkkel i relasjonsutvikling, og vinnerne vil være de selskapene som utvikler genuine kundenære løsninger. De som fortsetter i tradisjonell lojalitetstankegang vil få problemer. Derfor revitaliserer vi vårt produkt slik at det blir relevant for vår tid, sier Aslak Sletten. Dette skal vi gjøre ved å kombinere teamets årelange erfaring med en ny og bredere tilnærming, der digitaliseringenmuliggjør helt andre veier til å utvikle kunder og relasjoner. McCann ønsker å drive denne utviklingen sammen med våre kunder, og jeg tror vi har en morsom tid foran oss.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup