Søk

 

Om oss

Et fullservice reklamebyrå

McCann er et fullservice reklamebyrå. Det betyr at vi er mange spesialister under ett og samme tak som utvikler reklame i alle tenkelige kanaler. Hos oss får du både den røde tråden og dybdekompetanse innen hver mediekanal.

Vi har for tiden 40 kunder. Hos oss er det plass til både de store og de små budsjettene. Viktigst av alt er at vi deler ambisjonen om å lage reklame som virker.

Vi er opptatt av nære relasjoner og korte avstander. Derfor har hver kunde én ansvarlig rådgiver å forholde seg til, som kobler inn den spisskompetansen som trengs til oppgaven som skal løses.  Vi har klokketro på tverrfaglig samarbeid og har lang og god erfaring med å sette sammen arbeidsgrupper på tvers av kompetanse.

 

Vårt fokus er effekt

Mange av Norges mest kjente reklamekampanjer kommer fra McCann Oslo. Men stadig oftere finner vi de beste idéene utenfor rammene for det folk vanligvis tenker på som reklame. Vi ser ikke på oss selv først og fremst som reklameskapere, vi er 43 ansatte som tilbyr kreative løsninger på forretningsproblemer. Ofte i form av kommunikasjonsbaserte løsninger, men i mange tilfeller går vi også dypere inn i kundenes verdikjeder og bidrar både i innovasjons og produktutviklingsprosesser. Vår oppgave er å skape vekst og bidra til forandring.

Den beste løsningen kan være digital eller analog, en app eller et brev, en reklamefilm eller en PR-idé, bruke kjent eller ny teknologi, en viralfilm eller en mini-tv-serie, gå ut 1:1 eller til massene, være et event, en dings, et nytt servicekonsept, noen ganger kanskje en ren produktforbedring. Den består sjelden av bare én ting. Og den er aldri kjedelig.

 

Dette tror vi på: Truth Well Told

For å virke må reklame på-virke. Litt forenklet står man da overfor valget mellom å mase til folk overgir seg, eller få dem med på det som blir sagt. Det første kan også virke, og mye av reklamen du ser rundt deg er full av den. Den andre typen virker derimot ofte bedre. Så hvordan gjøre folk mottakelige for påvirkning?

I McCann har vi et 100 år gammelt mantra: Truth Well Told. 

Vi tror på å ta utgangspunkt i noe folk vil si ja til. Det kan være en sannhet om produktet, om kategorien eller om folks liv. Derfor "Truth". Men reklamen må også formidle på en måte som legges merke til og - ikke minst - engasjerer. Følelser styrer mer enn tre fjerdedeler av menneskers valg. Derfor "Well Told".

Hva folk oppfatter som "sannhet" er høyst forskjellig. Siden det er oppfatninger vi skal påvirke, er det veldig viktig at reklamen bygger på de sannhetene som faktisk råder. Vi legger stor vekt på å sikre nok og riktig innsikt, der kunden ikke besitter denne selv. I motsetning til mange andre byråer har vi derfor egne plannere, med innsikt som spesialfelt.

 

Tilpasset vår digitale hverdag

Tidligere sluttet en kampanje da den ble satt på luft. I dag starter den der. I vår tid kan markedsføringsfaget sammenlignes med flipperspill. Kommunikasjonen går mellom betalte, ubetalte, egne og fortjente medier. Frem og tilbake. På kryss og tvers. Oppgaven er å holde kampanjen i bevegelse. Å skape den røde tråden er mer krevende enn tidligere. Dette flipperspillet – å forstå hvordan reklame beveger seg og virker i dag – er en av våre sentrale kjernekompetanser.

Familien vår

McCann Oslo en del av McCann Worldgroup - en familie på fire. Alle holder til under samme tak i på Grundingen 6, Aker Brygge. Her finner du mediebyrået IUM, design- og innovasjonsbyrået Scandinavian Design Group og ekspress- og produksjonsbyrået Craft. Ved at alle er samlet i ett hus, kan vi levere helintegrerte løsninger, så langt den enkelte oppdragsgiver ønsker det.

 

Gode resultater skaper vi sammen

Bak alle disse faktaene vil du finne hjerter som banker for kommunikasjon – i alle sine former. Du vil finne kreativitet som gir resultater, sterk gjennomføringsevne, en pasjon for å forstå hvordan kommunikasjon virker, og en gjeng som har lyst til å jobbe sammen med deg – fordi god reklame skapes av deg og meg i fellesskap.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup