Søk

 

Statoil ASA

Good ideas

22.mars 2011

Norge er nest største eksportør av gass til Europa. Et skifte fra kull til gass er alene nok til å nå EUs mål om reduksjon av CO2-utslipp innen 2020. Gass fra Norge er rent, leveringssikkert og rimelig, og finnes i mengder på norsk sokkel. Norsk gass er et godt alternativ til kullkraft; en god idé.

Statoil ASA utvider sitt internasjonale engasjement, og har startet et løp for å etablere Statoil som et internasjonalt selskap i relevante markeder: en global merkevareintroduksjon.

Løsning:
Vi har utviklet et kommunikasjonskonsept for den globale introduksjonen:
“There’s never been a better time for good ideas”, for å adressere de viktigste realitetene knyttet til energiutvikling og –etterspørsel:http://www.goodideas.statoil.com goodideas.statoil.com

Se bannere her:http://www.award-entries.com/gulltaggen/2011/statoil_good_ideas/banners/


Mediamix og plassering:
•  All trafikk ledes til og gjennom navet goodideas.statoil.com, der den store gasshistorien «The Gas Machine» ligger.
•  De valgte mediapartnerne LinkedIn, The Economist og New Scientist utgjør, sammen med annen digital reklame et banebrytende økosystem som antar eget liv og generer trafikk til navet.

Se nettside her: http://goodideas.statoil.com/Join-the-agenda

•  Både i Tyskland og Europa er vi i de største business-, politikk- og samfunnsorienterte magasiner og aviser, print og digitalt.
•  I tillegg har vi utviklet noen spektakulære utendørsløsninger.  

Informasjon om mediepartnerne:
LinkedIn:
Egen gruppe Energy Innovation by Statoil.

Se her:partner.linkedin.com/energyinnovationbystatoil.

Kommentarer fra noen av de over 2.500 gruppemedlemmene på LinkedIn:
«What a great way to engage the world with your brand. Well done, Statoil!»
«This is an interesting initiative from and oil and gas company, are they really serious or do they just fish for arguments to protect their own unsustainable activity?»
«Good to see Statoil is taking the lead.»
«Is this a joke? How to solve the climate crisis? We could leave as much oil as possible in the ground for a start.»

The Economist:
En Oxford-debatt om den fremtidige rollen til naturgass vs. fornybar. Se oppsummering av debatten,
Se her:http://www.economist.com/debate/overview/193&sa_campaign=debateseries/debate70/alert/round/winner

New Scientist:
Se her: http://www.newscientist.com/engineeringgreats

Flere enn 1.000 innleverte forslag i konkurransen om å vinne en tur til Arktis (Svalbard) og Troll-plattformen.


Resultater:
Kampanjen pågår fremdeles, så vi har ingen konkluderende resultater. Tallene så lagt er gode og responsen positiv. Kampanjen startet i Tyskland medio januar.
 

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup