Søk

 

Statoil ASA

Statoil heier på lysten til å lære!

16.august 2012

I høstens kampanje er det utdanning som får hovedfokus. Kampanjen har også denne gangen tatt utgangspunkt i  framtidsoptimisme, entusiasme og det faktum at målrettet arbeid skaper resultater.

Det finnes mye som er verdt å heie på; Idrettsprestasjoner, kulturopplevelser og skaperevne. Men kanskje er det lysten til å lære som fortjener den aller største applausen. - Matematikk, naturvitenskap og teknologi er grunnlaget for å løse mange av de viktigste og mest spennende oppgavene både vi i Statoil og samfunnet har foran oss. Derfor sponser Statoil blant annet FIRST® LEGO® League, Realfagsprisen, Teach First Norway og flere av landets Vitensentre. På høyskole- og universitetsnivå finansierer vi blant annet over 100 doktorgradsstipendiater, vi er engasjert i Team NTNU i tillegg til at vi fullfinansierer SVALEX som er en årlig forskningsekspedisjon og studietur til Svalbard for utvalgte doktorgradsstudenter.

Kampanjen starter 17. August.  De neste ukene skal titusenvis av barn og unge tilbake til sin hverdag – grunnskoler, høyskoler og universiteter. Det byr både på blanke ark og fargestifter, nye muligheter, ny giv og engasjement i forhold til læring og økt kompetanse. -Dette ønsker vi å gi vår hyllest til. Statoil vil  støtte og motivere til fokus på den viktigste forutsetningen for å lykkes: Lysten til å lære.

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup