Søk

 

Statoil Fuel & Retail

For veien videre

4.juni 2012

De nye filmene tar utgangspunkt i Norges mest populære kaffekopp, nemlig Statoil-koppen. For 199,- kan du drikke så mye kaffe du ønsker hos Statoil. Rasjonelt sett er det selvsagt ingen tvil om at dette er en god avtale. Men det er også andre, mer emosjonelle drivere for kjøp av denne avtalen. Nemlig intensjonen om pauser i hverdagen. Skytteltrafikken mellom pulten og kaffetrakteren på enhver arbeidsplass er en bekreftelse på menneskets behov for små pauser fra de kravene som ubønnhørlig driver en gjennom dagen. Sånn sett kjøper en kanskje like mye intensjonen om pauser, som ubegrensede mengder av kaffe når en kjøper Statoil-koppen. Det er denne erkjennelsen som ligger til grunn for Statoils nye reklamefilmer, som ender i pay-offen «For veien videre».

 

 

 

 

 

 

Grundingen 6

Postboks 1384 Vika
NO-0414 OSLO

+47 22 54 36 00
post@mccann.no           
                                            
 

 

Hjem

Jobber

Meninger

Om oss

Medarbeidere

Kontakt

                                    

 

Scandinavian Design Group

IUM

Craft Worldwide

McCann Worldgroup